Acanthophthalmus kuhlii sumatranus - Sekavec sumatranský

 1. Latinský název - Acanthophthalmus kuhlii sumatranus
 2. Synonymum
 3. Český název - Sekavec sumatranský
 4. Objeveno - 1910
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Cobitidae (sekavcovití)
 9. Podčeleď - Cobitinae
 10. Původ - Sumatra
 11. Popis - Rybka má červovitý tvar. Základ těla tvoří zlatohnědá barva s černými ( někdy tmavě hnědými) pruhy, které jsou místy přerušované. Toto přerušování kresby ho liší od sekavce příčnopruhého - Acanthophthalmus kuhli kuhli. Má malé šupinky. Oči chrání průhledná kůže, díky tomu se může zahrabávat do písku. Prsní a řitní ploutve jsou posazeny netradičně vzadu. Okolo tlamky má tři páry fousků.
 12. Rozdíl v pohlaví - Není znám, snad je samička větší jak samec.
 13. Velikost - 80 mm
 14. Věk
 15. Biotop - Dolní patro
 16. Potrava - Sbírá veškeré krmivo, které ostatní ryby nespotřebují. Pochutná si na nítěnkách a drobné živé potravě. Osvědčili se tablety pro obyvatele spodní části akvária.
 17. Chov - Snadný - většinu dne je ukrytý a až za šera vylézá. I když se zavrtává do dna neškodí kořenům rostlin. Je možno ho chovat i ve velmi bohatě osázeném akváriu. Velmi důležité je aby dno bylo bez ostrých hran, nejlepší je použít drobný písek. V nádrži musí být dostatek místa, které jsou silně zastíněna, sekavec nesnáší ostré světlo.
 18. Počet ryb v nádrži - Možno jako jednotlivec, tak i s více jedinci svého druhu.
 19. Chování - Mírumilovná ryba. Přes den se ukrývá, na večer vylézá a neustále hledá mezi rostlinami potravu. Jeho pohyb v nádrži připomíná pohyby úhoře.
 20. Rozmnožování - Jen náhodně. Jikry rozptylované. Samec se přisaje k samičce a poté se roztočí kolem své osy a jak samička vypuzuje jikry (až 3 tisíce) tak je samec oplodňuje. Velká část jiker zůstane neoplodněna. Ale ještě se nepodařilo tento akt páření v zajetí pozorovat. Do tření se zapojuje více párů. Voda v reprodukční nádrži musí mít vodu asi 26°C teplou.
 21. Odchov - Velmi jemnou živou potravou. Mladý potěr se líhne asi za 24 hodin. Prvně potěr má vnější keříčkovité žábry, pomocný dýchací orgán, který jim asi po 2 týdnech zmizí. Potom začnou dýchat tak jak ostatní ryby, žábrami. Přijímat potravu začnou mladé rybyčky asi po 72 hodinách. Živá potrava musí být velmi jemná, například nauplie buchanek, které můžeme před podáváním spařit, aby klesly na dno. Až za 5 dnů můžeme podávat malé roupice, buchanky a ostatní drobnou živou potravu.Asi za 10 dní jsou rybky už na tolik velké (15 mm), že můžeme podávat o něco hrubší potravu. Rybky jsou natolik hbyté, že si poptravu aktivně hledají sami.
 22. Teplota - 22 - 30°C (optimum - 24 C)
 23. Voda - Ryba není náročná na vodu, díky pomocnému střevnímu dýchání jim příliš nevadí méně čistá voda, ve své domovině žije ve stojatých a pomalu tekoucích mělkých vodách. Chemii ve vodě nesnáší, obzvláště je nebezpečná měď.
 24. Kyselost - 6,5 - 7,5 pH
 25. Tvrdost - 5 - 12°dH
 26. Typ nádrže - Společná
 27. Velikost nádrže - Velká nádrž
 28. Speciální nároky - Dostatek rostlin a jeskyněk, aby se měl kde ukrýt. Rád se zarývá, proto je mutné buď rašelina(vyluhovaná) na některých místech, nebo dobře propraný písek. Štěrk je zcela nevhodný.
 29. Zajímavosti - Ryby mají pomocné střevní dýchání a jsou tudíž velmi odolné. 
 30.  

Fotogalerie: Acanthophthalmus kuhlii sumatranus - Sekavec sumatranský

Tato fotogalerie je prázdná.