Aphyosemion christy - Halančík červený

 

 1. Latinský název - Aphyosemion christy
 2. Synonymum
 3. Český název - Halančík červený
 4. Objeveno - 1950 (1968, Lambert&Géry)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Nothobranchiidae (Afričtí halančíci)
 9. Podčeleď - Aplocheilinae
 10. Původ - Afrika (povodí řeky Kongo - prales, vokolí Stanley-Pool), Gabon
 11. Popis - Štikovitě utvořené tělo, které je celé pokryto červenými skvrnami, má základní zbarvení do červena.Řitní a hřbetní ploutev je žlutá, lemována modře. Na ploutvích je červená čára. Ocasní ploutev je stejně zbarvená, jen s tím rozdílem, že lem je i žlutý.
 12. Rozdíl v pohlaví - Samečci jsou větší, mají špičatější nepárové ploutve a také jsou světleji vybarveni Samička má zbarvení do šeda a skřele jsou slabě modré.
 13. Velikost - 30 - 50 mm
 14. Věk - 1 rok
 15. Biotop - Pod hladinou a střední patro nádrže
 16. Potrava - S potravou bývá potíž, jelikož ne každá ryba přijme suché krmivo, nejvhodnější je drobná živá potrava (dafnie apod.)
 17. Chov - Nádrže pro tyto rybky musí mít dostatečný počet úkrytů ve formě kořenů a hustého osázení jemnolistými rostlinami. Vhodné je i vložení množství plovoucích rostlin. Tyto rostliny musí být ovšem přispůsobeny menší intenzitě světla, kterou vyžaduje rybka. Dno je nejvhodnější vytvořit z vyluhované rašeliny.
 18. Počet ryb v nádrži - Jeden samec a dvě až tři samice (malé akvárium - 40 cm), větší akvárium dává možnost chovat více samců, kterých ale musí být dostatečný počet, aby se navzájem samci nedokázali napadat. Uvádí se minimální počet 5 kusů.
 19. Chování
 20. Rozmnožování - Rozmnožování je složité. Nejvhodnější doba je od dubna do konce června. Potřeba je vyhradit speciální reprodukční nádrž, kde výška hladiny má být maximálně 20cm, kyselost vody do 6,5pH. Do vody přidáme mořskou sůl bez jódu a na hladinu položíme plovoucí rostliny v takovém množství, aby zaujímaly 2/3 plochy. Nádrž umístíme tak aby na ni nedopadal sluneční svit (důležité). Samička klade jikry(200-250) do předem vysázených jemnolistých rostlin. Je vhodné vyměnit po určité době samce, jelikož jiker je tolik, že jediný samec je není schopen oplodnit. I když v chovné nádrži je jako dno použita rašelina, nesmíme ji dát do reprodukční nádrže. Nedokázali bychom udržet vodu bez znečištění, které je velmi nežádoucí při vytírání a odchovu potěru. Velmi vhodné je použití umělých substrátů, které lze udržet v čistotě.
 21. Odchov - Mladý potěr, který se vylíhne asi za 14 dní, lze odchovat žábronožkami nebo jemným práškovým krmivem. Pozor na nezkrmenou potravu, která rychle může znečistit vodu. Potěr, který má tmavé zbarvení, se po měsíci musí roztřídit dle velikosti, neboť roste dost nerovnoměrně. Slabší a menší jedinci by mohli být ukousáni silnějšími.
 22. Teplota - 18 - 24°C
 23. Voda
 24. Kyselost - 5 - 7 pH
 25. Tvrdost - 4 - 10°dH
 26. Typ nádrže - Jednodruhová
 27. Velikost nádrže - Malé nádrže (délka 40 cm)
 28. Speciální nároky
 29. Zajímavosti