Botia lohachata - Mřenka pákistánská

 1. Latinský název - Botia lohachata
 2. Synonymum - Botia almorhae
 3. Český název - Mřenka pákistánská (Sekavka zdobená)
 4. Objeveno - 1956 (někde Chaudhuri, 1912 )
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Cobitidae (sekavcovití)
 9. Podčeleď - Botiinae
 10. Původ - Indie, Pakistán, Bangladéš, Nepál
 11. Popis - Tělo této mřenky je stříbrošedé nebo zlatavé, s růnými tmavými proužky. Ploutve jsou bezbarvé, se zbytky proužků. Tlamka má 8 vousků
 12. Rozdíl v pohlaví - Neznámý, v přírodě má sameček narůžovělé okolí tlamky.
 13. Velikost - 100 - 130 mm
 14. Věk - 20 let
 15. Biotop - Dolní patro
 16. Potrava - Ryba přijímá většinou potravu až za soumraku a to ze dna. Ráda si pochutná jak na řasách, tak bez problému přijme suchou i živou potravu pro obyvatele dna. Žere i plže. Pozor, velmi rychle se nechá přežrat.
 17. Chov - Nádrž by neměla být hustě osázená,aby je neomezovala v plavání. A jelikož rády ryjí do dna tak by měly být rostlinky osázené v květináčích a měly by mít silný kořenový systém a zatížené kameny, jinak hrozí, že mřenky rozryjí kořeny a zničí rostliny. Dno by mělo být písčité a nebo velmi jemný, neostrý, štěrk. Rybky musí mít prostory pro ukrytí. Mřenky jsou přes den ukryty a vylézají až za šera. Nesmí být nádrž osvětlena příliš ostře.Jestliže se chovají v hejnech tak potom se jakoby perou, i když se neohrozí na zdraví, ale neohrožují ostatní ryby v nádrži a jsou živější, aktivnější. Tato ryba je náchylná k plísním kůže, zejména na kožovce a bílou skvrnitost. Jestliže budeme vyměňovat pravidelně vodu a udržíme vodu čistou, tak vytvoříme pro choroby nehostinné místo v nádrži. Ve tvrdé vodě se kožovcům daří lépe. Měli bychom se též vyvarovat jakémukoliv stresu ryb, čímž by jsme je oslabili. Ryby se nejraději zdržují v přítmí. Dokáží dlouhé minuty ležet na boku. Zásahy do akvária také nejsou žádoucí, jakožto i přílišné osazení nádrže rybami.
 18. Počet ryb v nádrži - Jedna ryba na  malé akvárium, ale většinu času je schována. Vhodnější je menší skupina (4-6 kusů) a nasadit do velké nádrže.
 19. Chování - Ráda ryje do dna. S ostatními rybami svého druhu nevychází, jelikož si hájí své teritorium.  Ráda přesunuje štěrk i olázky.
 20. Rozmnožování - Není dosud známo. Je potřeba hormonální stimulace.
 21. Odchov - Není dosud známo
 22. Teplota - 24 - 29°C
 23. Voda - Voda nesmí mít být znečištěna dusíkatými látkami, jinak hrozí velké nebezpečí "krupičky".
 24. Kyselost - 5,5 - 7 pH slabě kyselá
 25. Tvrdost - 2 - 12° dKH (měkká voda)
 26. Typ nádrže - Společenská, ale jen s jedním jedincem svého druhu
 27. Velikost nádrže - Velké nádrže nad 100litrů
 28. Speciální nároky - Není vhodná pro začátečníky, je náchylná na dusíkaté látky ve vodě.
 29. Zajímavosti