Botia macracantha - Mřenka nádherná

 1. Latinský název - Botia macracantha
 2. Synonymum
 3. Český název - Mřenka nádherná
 4. Objeveno - 1936
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád -
 8. Čeleď - Cobitidae (sekavcovití)
 9. Podčeleď - Botiinae
 10. Původ - Indonésie, Sumatra, Borneo
 11. Popis - Tělo ryby je sytě světleoranžové se třemi širokými pásy, z nichž jeden vede přes oko. Má velmi malé šupinky, které nejsou skoro postřehnutelné. Tlamka má 8 vousků.Ploutve jsou sytě červené, ocasní ploutev má tmavé lemování.
 12. Rozdíl v pohlaví - V dospělosti mají samci zavalitější trup, jestliže je dostatečně velké hejno, potom se samice stává vůdcem tohoto hejna.
 13. Velikost - 125 - 150 mm dle velikosti nádrže, v přírodě jsou několikanásobně větší
 14. Věk - 20 let
 15. Biotop - Střední a spodní patro
 16. Potrava - Mřenka nádherná jí veškeré krmivo, jakož i řasy. Potrpí si na červy. Má raději živou potravu, žere i plže.
 17. Chov - Nádrž musí být osázena tak, aby je neomezovala v plavání. Jestliže se chovají v hejnech tak potom se jakoby perou, i když se neohrozí na zdraví. A jestliže jsou v hejnu, neohrožují ostatní ryby v nádrži a jsou živější, aktivnější. Tato ryba je náchylná k plísním kůže, zejména na kožovce a bílou skvrnitost. Jestliže budeme vyměňovat pravidelně vodu a udržíme vodu čistou, tak vytvoříme pro choroby nehostiné místo v nádrži. Ve tvrdé vodě se kožovcům daří lépe. Měli bychom se též vyvarovat jakémukoliv stresu ryb, čímž by jsme je oslabili. Zásahy do akvária také nejsou žádoucí, jakožto i přílišné osazení nádrže rybami.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba v hejnu 5 a více kusech Jestliže počet ryb klesne pod 3 kusy, můžou se zbývající jedinci utrápit samotou až k smrti.
 19. Chování - Velmi rády plavou, a jestliže je v nádrži proudící voda tak plavou ještě více a jsou aktivní. Jejich typická plavba je "nahoru a dolu". Velmi ráda obtěžuje ostatní obyvatele nádrže, jakožto i ryby svého druhu. Jejich aktivita je stejná jak přes den tak i za soumraku. Jestliže je nervózní má ještě intenzivnější barvu těla.
 20. Rozmnožování - Není známo
 21. Odchov - Není známo
 22. Teplota - 23 - 29°C
 23. Voda - Proudící, například pomocí průtočné nádrže nebo silného motorového filtru. Voda musí být stále křišťálově čistá, proto je nutné ji pravidelně měnit. A dobré okysličení je podmínkou.
 24. Kyselost - 6 - 7,2 pH slabě kyselá
 25. Tvrdost - 4 - 12 dH měkká voda
 26. Typ nádrže - Společenské, ale jen s rybami, kterým nebude vadit jejich vysoká aktivita. Bojásné, plaché a nervózní ryby do této nádrže nepatří.
 27. Velikost nádrže - Větší akvárium (délka 80 cm a více)
 28. Speciální nároky - Dostatek úkrytů a dobře zarostlá nádrž rostlinami
 29. Zajímavosti - Ve své domovině je konzumní rybou, dosahuje velikosti okolo 30 cm. Pod očima má háčky kterými se může zamotat do sítek.