Brachydanio frankei - Danio leopardí

 1. Latinský název - Brachydanio frankei
 2. Synonymum - Danio frankei
 3. Český název - Danio leopardí (Danio zlaté)
 4. Objeveno - 1961 (Někdy se uvádí rok 1934, Fowler)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád -
 8. Čeleď - Cyprinidae (kaprovití)
 9. Podčeleď - Rasborinae
 10. Původ - Původní oblast je neznámá - možnost umělého vyšlechtění
 11. Popis - Barevný základ těla, které je válcovité a mírně stlačené, je zlatavý. Na těle má danio drobné skvrnky, které připomínají leopardí kůži. Na hřbetě ji rybka tmavší až do žlutohněda, břišní partie jsou světle žluté. Tlamka má dva páry vousků. Ploutve jsou jemně žluté se šedými skvrnkami. Hřbetní ploutev je neobyčejně vzadu. Druh byl nejspíše vyšlechtěn uměle.
 12. Rozdíl v pohlaví - Samečci jsou štíhlější a intenzivněji zbarveni než samičky (v dospělosti). Samičky jsou línější.
 13. Velikost - 50 - 60 mm
 14. Věk - 5 let
 15. Biotop - Střední a horní patro, ale ponejvíce těsně pod hladinou.
 16. Potrava - Všežravec, přijímá bez problémů sucho, živou i rostlinou potravu
 17. Chov - V nádrži musíme dodržet volný prostor pro plavbu, této čilé rybky. Osázení rostlinami má být jen po krajích, nedávat do středu akvárií velké solitérní rostliny,či kameny a kořeny, které by je omezovaly v plavání. Jelikož ryba vydává hodně energie, potřebuje dostatek kyslíku a je tedy na místě dostatečné provzdušňování. Ryby sbírají z hladiny hmyz, který spadne na hladinu. Jejich tlamka je k tomu přizpůsobena.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba, kdy minimální počet by neměl klesnout pod 7 kusů
 19. Chování - Je to velmi čilá ryba, která si ostatních ryb nevšímá.
 20. Rozmnožování - Do reprodukční nádrže, která by měla být osázena jemnolistými rostlinkami nasadíme jednu samičku a dva nebo tři samečky(ale můžeme nasadit i více ryb, ale vždy s poměrem 1:2), teplotu vody, která má být čerstvá, zvýšíme na 26 - 27°C, kyselost 6,5-6,8pH; 5-8dH. Samičky kladou jikry (300 - 500kusů) volně do vody. Ryby jikry, které jsou celkem velké, ihned požírají, proto je nutné je odlovit. Cyklus vatírání můžeme opakovat po 3-4 týdnech.
 21. Odchov - Mladé rybky, které sev ylíhnou po cca 36 hodinách, a po rozplavání, krmíme jemným práškovým krmivem nebo uvařeným a usušeným žloutkem.
 22. Teplota - 18 - 25°C optimum 24°C
 23. Voda -
 24. Kyselost - 6 - 8 pH
 25. Tvrdost - 5 - 20 dH ale spíše středně tvrdou až měkkou
 26. Typ nádrže - Společenské, ale s rybami, kterým by nevadil jejich neustálý pohyb
 27. Velikost nádrže - Středně velké až velké
 28. Speciální nároky - Je nutný horní kryt nádrže, jelikož ryby skáčou nad hladinu.
 29. Zajímavosti -