Helostoma temmincki - Čichavec líbající

 1. Latinský název - Helostoma temmincki
 2. Synonymum -
 3. Český název - Čichavec líbající
 4. Objeveno - 1924
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád -
 8. Čeleď - Helostomatidae (guramovití)
 9. Podčeleď -
 10. Původ - Thajsko,Indonésie, Dálný východ, Malajský poloostrov, Sumatra, Borneo, Jáva
 11. Popis - Tělo této ryby je silně sploštělé a světle růžové, břišní partie bělavé. Tlamka má široké pysky, které jsou velmi drsné. Ryba jimi seškrabává řasy. Ploutve jsou průhledné.
 12. Rozdíl v pohlaví - Rozdíl v pohlaví se projeví až v dospělosti, kdy samičky jsou plnější v břišních partií
 13. Velikost - 140 - 200 mm, ve volné přírodě i 300 mm
 14. Věk -
 15. Biotop - Celá nádrž
 16. Potrava - Hlavní potravinovou složkou jsou řasy. Je to býložravec a proto jestliže již nejsou v akváriu žádné řasy musíme dodat dostatek rostlinné potravy. (spařené špenátové a salátové listy, speciální tablety pro býložravce. Přijmou i vločkové krmivo a i živou potravu, ale základ musí být bezpodmínečně rostlinný.
 17. Chov - Ryba je labyrintka, může tedy využívat vzdušný kyslík. Pro kvalitná chov musíme rybám dopřát dostatečný přísun řas. Je vhodné mít v nádrži plovoucí rostliny, pro zastínění. Do nádrže vysazovat jen tuholisté rostliny, které vydrží nápor těchto býložravých ryb.
 18. Počet ryb v nádrži - Lépe vynikne v malém hejnu, i když jej lze chovat i jako jedince.
 19. Chování - Aktivní ryby, neustále hledající potravu. Jestliže je v akváriu více jedinců tohoto druhu, potom lze pozorovat jak se vzájemně dotýkají svými pysky ("líbají se") - stále se ovšem neví proč tak činí. Někteří akvaristé to přisuzují vzájemnému soupeření. Občas se přisávají tlamičkou na pomalu plující ryby. Jsou náchylní na leknutí po otřesu, je tedy nutné na to brát zřetel při transportu. požírají rostliny, proto je nutné vysadit jen tuholisté.
 20. Rozmnožování - Velmi složité. Vytírací nádrž, voda má mít teplotu 28 - 30°C, musí být na slunném místě a hojně zarostlá řasami. Jikry volně plavou pod hladinou. Čichavci jsou velmi produktivní. Po nakladení jiker, kterých bývá i hodně přes tisíc, dospělé ryby odlovíme. Oproti ostatním labyrintkám nebuduje hnízdo.
 21. Odchov - Vylíhlý potěr, který se vylíhne za 24-36 hodin, se krmí převážně řasami a živočichy, kteří na nic žijí. Jako doplněk je krmíme jednobuněčnými živočichy (trepky atd.) Až povyrostou, můžeme dokrmovat jemným práškovým krmivem. Ale i tak je stále základ řasy - proto je nutné mít pro nádrž slunné stanoviště. Ryby rostou velmi rychle. Někdo doporučuje vložit spařený list hlávkového salátu, potěr se bude živit nálevníky a bakteriemi, které na něm budou žít. Na rozdíl od dospělých ryb je potěr náchylný na znečištěnou vodu, proto ji musíme pravidelně měnit. Jestliže ponecháme rodiče ve vytírací nádrži, tak se někteří rodiče budou o svůj potěr starat. Vyhloubí si důlek a tam čerstvě vylíhlý potěr budou střežit a nedovolí mu hnízdo opustit.
 22. Teplota - 24 - 27°C
 23. Voda - Voda stojatá, proudění rybám nevyhovuje. Jinak na složení vody nemá žádné speciální nároky.
 24. Kyselost - 6,5 - 8,5 pH
 25. Tvrdost - 5 - 23 dkH
 26. Typ nádrže - Společenská
 27. Velikost nádrže - Větší nádrž, minimálně 80 cm dlouhé. Výška vodního sloupce nemá být moc velká.
 28. Speciální nároky - Řasy
 29. Zajímavosti - Růžová barva ryb je jen u chovných ryb, tato forma se v přírodě nevyskytuje. Tam má ryba zelenošedou barvu. Ve své domovině, kde ovšem dorůstají do daleko větších rozměrů, se ryba chová na maso.