Hemigrammus bleheri - Tetra bleherova

 1. Latinský název - Hemigrammus bleheri
 2. Synonymum -
 3. Český název - Tetra bleherova
 4. Objeveno -
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád -
 8. Čeleď - Characidae (tetry, trnobřichovití)
 9. Podčeleď - Tetragonopterinae
 10. Původ - Brazílie, Kolumbie
 11. Popis -
 12. Rozdíl v pohlaví - Většinou bývají samičky plnější, ale není to pravidlem
 13. Velikost - 50 mm
 14. Věk -
 15. Biotop - Střední patro
 16. Potrava - Všežravec, je možno stále krmit suchým krmivem, ale musí být rozmanité. S chutí pozře drobnou živou potravu.
 17. Chov - Nádrž musí mít velký prostor pro plavání, dobré rozptýlené světlo (plovoucí rostliny) a mírné proudění. Je nutné udržovat vodu bez dusičňanů. Pravidelně odstraňovat zbytky potravy. Nekrmit mnoho!
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba, počet by nikdy neměl klesnout pod sedm kusů
 19. Chování - Mírumilovné ryby, velmi rády plavou
 20. Rozmnožování - Tření probíhá v hejnu, proto přeneseme celé hejno do vytírací nádrže, kde voda musí mít tyto parametry - zvýšení teploty cca o 2°C; měkká 1 - 3 dH; mírně kyselá 6 pH; čistá a filtrovaná přes rašelinu. Nádrž, 10 - 15 litrů, nesmí být na slunném místě, osazení větším množství jemnolistých rostlin. Do nich samičky kladou jikry. Po nakladení odlovíme dospělé ryby, jikry mají za výtečnou pochoutku.
 21. Odchov - Potěr se vylíhne za 1 - 2 dny. Rozplave se za 4 dny. Krmíme jednobuněčnou živou potravou (trepky, mikra) a suchou práškovou potravou (Micron). Je nutné dávat bedlivý pozor na předávkování krmivem - znečištění vody by mělo fatální následky.
 22. Teplota - 24 - 27°C
 23. Voda - Mírné proudění, ve vodě nesmí být mnoho dusičňanů, extrementů a zbytků potravy. Nutná pravidelná výměna vody.
 24. Kyselost - Mírně kyselá 6 - 7 pH
 25. Tvrdost - Měkká až velmi měkká 2 - 7 dH
 26. Typ nádrže -  Společenská
 27. Velikost nádrže - Střední a větší nádrže, je důležité aby byla nádrž dostatečně dlouhá
 28. Speciální nároky -
 29. Zajímavosti - V mládí je obtížné přesně rozeznat tento druh od Hemigrammus rhodostomus a Petitella georgiae