Hemigrammus rhodostomus - Tetra červenoústá

 

 1. Latinský název - Hemigrammus rhodostomus
 2. Synonymum
 3. Český název - Tetra červenoústá
 4. Objeveno - 1924 Ahl
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Characidae (tetrovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Jižní Amerika, Peru
 11. Popis - Tato nevelká tetra má torpédový tvar těla,které je stříbrné. Tlamička je jasně červená a s ocasní ploutví, která je zbarvena černobílými pruhy,vytváří ve velikém hejnu těchto teter nádherné obrazce. Ostatní ploutve jsou bezbarvé.
 12. Rozdíl v pohlaví - Sameček má na řitní ploutvi malý háček a je plnější.
 13. Velikost - 55 mm
 14. Věk - 2 roky
 15. Biotop - Všechny úrovně, ponejvíce horní a střední.
 16. Potrava - Všežravec
 17. Chov -  Chov není zdaleka snadný, jelikož je tetra červenoústá velmi citlivá na změnu kvality vody. Nádrž by měla být trochu zastíněna.
 18. Počet ryb v nádrži - Velké hejno, nejvhodnější je přes 25-30 kusů
 19. Chování - Mírumilovná
 20. Rozmnožování - Samice klade jikry rozptylovaně. Voda v rozmnožovací nádrži musí být velmi měkká a vodivost  30μS (mikrosiemens).celková tvrdost 0,9 GH alkalita 0,2, kyselost 6,2pH a teplota 26°C, velikost nádrže má být 300*300*800mm a zastínit před slunečním svitem. V nádrži musí být jemnolisté rostliny. Párek ryb se vytřou (asi 30-80 kusů jiker) za tmy a je nutnost je poté ihned odlovit, aby jikry nesnědli!
 21. Odchov - Mladý potěr se vylíhne asi po 15 hodinách a po 96 hodinách se rozplave. Je velmi drobný a proto musíme krmit jen nálevníky a až po 10 dnech můžeme krmit i naupliemii artemie. Musíme přísně dodržovat čistotu vody!!
 22. Teplota - 22 - 28°C
 23. Voda - Parametry kvality vody jsou velmi důležité. Voda musí mírně proudit.
 24. Kyselost - 5,5 - 7,2 pH mírně kyselá
 25. Tvrdost - 5 - 15°dKH měkká 
 26. Typ nádrže - Společná, ale jen s mírumilovnými a nevelkými rybami.
 27. Velikost nádrže - Střední až velké nádrže, minimální délka je 1000mm
 28. Speciální nároky
 29. Zajímavosti