Kryptopterus bicirrhis - Sumec průsvitný

 1. Latinský název - Kryptopterus bicirrhis
 2. Synonymum - Kryptopterus minor
 3. Český název - Sumec průsvitný (Sumec sklovitý)
 4. Objeveno - 1934
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Siluridae (sumcovití)
 9. Podčeleď - Silurinae
 10. Původ - Indonésie, Thajsko, Malajsie, Dálný východ, Indie
 11. Popis - Tělo této ryby je téměř průhledné, protáhlé a silně zploštělé ze stran, hřbetní ploutev má jediný malý paprsek. Řitní ploutev je dlouhá, ale není spojena s ocasní. Malá tlamka má dva vousky. Nad prsními ploutvemi bývá světle fialová skvrnka.Jestliže na tělo této rybky dopadá světlo potom se duhově leskne.
 12. Rozdíl v pohlaví - Není znám
 13. Velikost - 90 - 150 mm ve velkých akvárií může ovšem dosáhnout i 150mm
 14. Věk
 15. Biotop - Střední pásmo.Horní patro pod hladinou
 16. Potrava - Všežravec - jedí bez problémů suché krmivo i drobnou živou potravu. Mají rádi dafnie. Dává přednost živé potravě
 17. Chov - Je to ryba, která potřebuje nutně tekoucí vodu, používají proud k plavání, a čirou vodu. Je to sumec s denní aktivitou. Nádrž musí mít dostatek prostoru pro plavání. Sloupec vody nemusí být příliš vysoký. Je nutné, aby teplota neklesla pod 21°C. Nutný je i dostatek volného prostoru pro plavání. Je choulostivá na aklimatizaci a hlavně na rozdílné teploty. 
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba - minimálně 6ks  
 19. Chování - Ryby velmi často stojí v hejnu na zarostlém místě v akváriu, všechny mají hlavu na stejnou stranu, v úhlu asi 30° k hladině. Ryby jsou klidné a nelze je chovat s dotěrnými a nebo agresivními rybami. Na večer se stávají aktivnější.  Rybky jsou mírumilovné a velmi aktivní plavci.
 20. Rozmnožování - Není známo. Možná se třou jako v přírodě ve velkém hejnu v hustém porostu u dna. V zajetí se ještě nerozmnožili.
 21. Odchov - Není známo
 22. Teplota - 21-26°C  
 23. Voda - Není důležité složení vody, ale je nutné proudění vody. Vhodnější je nízký sloupec vody.
 24. Kyselost -  6,2 - 7 pH
 25. Tvrdost -  4 - 15 dkH
 26. Typ nádrže - Společenská s klidnými ryby  
 27. Velikost nádrže - Středně velké až velké  
 28. Speciální nároky - Proudění vody. Dostatečné okrajové osázení rostlinami.  
 29. Zajímavosti -  Jestliže na ryby dopadá prudké světlo delší dobu, začne se tvořit ochraný pigment na jejich těle.