Macropodus opercularis concolor - Rájovec dlouhoploutvý černý

 1. Latinský název - Macropodus opercularis concolor
 2. Synonymum
 3. Český název - Rájovec dlouhoploutvý černý
 4. Objeveno - 1935
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Belontiidae (asijské labyrintky, rájovcovití)
 9. Podčeleď - Macropodinae
 10. Původ - Čína, Korea, Vietnam, Tchajn-wan a to zejména ve stojatých, velmi mělkých vodách (rýžová pole)
 11. Popis - Struktura těla, které je tmavohnědé, je robustní, delší a ze stran protáhlé. Své jméno dostala rybka podle svých svislých ploutví, které jsou dlouhé. Na skřelích má ryba černou skvrnu, která má červený lem a zelenavý třpyt.  V době tření tělo zčerná a ploutve zčervenají.
 12. Rozdíl v pohlaví - Ploutve samečka jsou delší a ostřejší,špičatější. Zejména prsní ploutev. Také jsou větší a více barevní. Pysky samečka jsou tlusté.
 13. Velikost - 75 - 120 mm
 14. Věk
 15. Biotop - Pod hladinou.
 16. Potrava - Dává přednost živým a zmrazeným krmným živočichům - červené pakomáří larvy a dafnie, ale bez problémů přijímá i suché krmivo. Vylupují plže z ulit. Jestliže delší dobu nedostane potravu začne se živit nezmary.
 17. Chov - Rozptýlené osvětlení, plovoucí rostliny, tmavé dno. Ryba je labyrintka, není tudíž závislá jen na dýchání žábrami,může přijímat i atmosferický kyslík nad hladinou vody - hladina nesmí být příliš vysoká (max 30cm)
 18. Počet ryb v nádrži - Velká agresivita  samečků - proto jeden samec a dvě až tři samičky.
 19. Chování - Agresivní samci i vůči samičkám, je tedy nutné aby v nádrži bylo dostatek úkrytů.Samičky jsou klidné. Jinak jsou rájovci dosti klidné a zajímavé ryby se zvláštním způsobem chování. Při rozčilení odklopí své skřele.
 20. Rozmnožování - Není obtížné. Jestliže není vytápěné akvárium potom dojde na jaře a v létě, díky vyšším teplotám, ke tření. Sameček, který v době tření má břicho a hrdlo černé, postaví pěnové hnízdo na hladině. Jikry spadnou na dno a sameček je vypoští do hnízda. Po nakladení jenutné samičku odebrat, jelikož by ji samec mohl uštvat k smrti ve snaze ubránit hnízdo. Sameček pečuje o jikry.
 21. Odchov - Velmi snadný odchov.  Mladý potěr lze krmit jemným živým krmivem.
 22. Teplota - 15 - 32° C - ve svém biotopu je normální takové kolísání teploty, takže se rájovci daří ve vytápěných i nevytápěných nádrží (teplota v mělké vodě vystoupá přes den vlivem slunce až na 32 C ale v noci se zase velmi ochladí, ale na dlouho!!)
 23. Voda - Nesmí být proudění vody, jinak nemá zvláštní nároky na složení vody.
 24. Kyselost - 6,5 - 7 pH
 25. Tvrdost - 1 - 10°dKH
 26. Typ nádrže - Společná s nepříliš malými a bojácnými rybkami.
 27. Velikost nádrže - Menší až střední nádrž, pro jeden chovný pár postačí menší akvárium bez filtrace a vzduchování - ale velmi pečlivě vybírat exkrementy a uvadlé listy,aby se neznečistila voda
 28. Speciální nároky
 29. Zajímavosti - Vhodná ryba pro začátečníky - není důležité složení vody. Je  známo mnoho odchovaných forem(albín, tmavý, černý - ale ten se nesmí zaměňovat s Macropodus opercularis concolor - rájovec černý - to je jiný druh). Rájovec je první rybou dovezenou do Evropy a chována akvaristy. Ryba je velice oblíbená.