Nematobrycon palmeri - Tetra císařská

 1. Latinský název - Nematobrycon palmeri
 2. Synonymum -
 3. Český název - Tetra císařská
 4. Objeveno - 1959 (jiný zdroj Eigenmann, 1911)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Characidae (tetry, trnobřichovití)
 9. Podčeleď - Tetragonopterinae
 10. Původ - Kolumbie
 11. Popis - Tělo této rybky je protáhlé a zploštělé. Podél těla se táhne černá čára, která plynule přechází nahoře do modrého třpitivého pruhu. Ploutve mají žlutavý nádech a obzvláště zářivě žlutá je řitní ploutev. Ocasní ploutev má ve svém středu hrot. Hřbetní ploutev je protáhlá. Oko má zelenavě-modrou třpitivou barvu.
 12. Rozdíl v pohlaví - Samci mají střední a vrchní paprsky ocasní ploutve jsou delší, hřbetní i řitní ploutev je delší než u samic. Samci jsou větší a intenzivněji zbarveni. Samička je v břišních partijích plnější. Někdy se uvádí, že samci mají modré oko a samice zelené, ale nemusí to být pravidlo, zvláště u samců.
 13. Velikost - 60 mm
 14. Věk - 4 - 5 let
 15. Biotop - Celá nádrž
 16. Potrava - Rády jedí suchou i živou potravu, měly by mít občas i rostlinou potravu
 17. Chov - Nádrž pro dobré prospívání ryb by měla být dostatečně osázena. Dno je vhodnější tmavší a světlo rozptýlené. Musí být dostatečný prostor pro rozplavbu.Lze tuto rybu chovat velmi snadno.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba, minimální počet by neměl klesnout pod 7 kusů a poměr samci - samičky 1 : 4
 19. Chování - Velmi často visí v prostoru hlavou dolu. Celé hejno plave za nejsilnějším samečkem. Někdy dochází k soubojům samců, ve kterých může dokonce dojít k zabití, úhynu slabšího samce.
 20. Rozmnožování - Složité, ryby po nakladení jikry, které jsou rozptylované, ihned žerou. Nádrž by měla mít vodu, která je měkká, filtrovaná přes rašelinu (6,4 pH). Ryby by měly být krmeny před pářením rozličnou, rozmanitou potravou. Někdo několik dnů před samotným třením chová obě pohlaví odděleně a poté samičky nasazujeme postupně navečer, aby to nebyl pro samičky šok. Ne všichni samečci jsou plodní, obzvláště ty kteří se vylíhnou v zajetí.K samotnému aktu tření dochází brzy ráno při prvních slunečních paprscích dopadajích na rozmnožovací nádrž, kdy samci začínají lákat samičky do porostu rostlin. Počet jiker je malý (70 - 100 ks).Jikry je možno ošetřit trypaflavinem, aby nedocházelo k zplesnivění.
 21. Odchov - Potěr se líhne asi za 30 - 36 hodin.Voda by měla mít stále 26°C. Po rozplavání, asi za 5 dní, přijímají drobnou živou potravu. Potěr je dosti lekavý a leckdy se stane,že se po vystrašení ukryje do porostu a tam pojde hlady. Potěr je háklivý a na čistotu vody a proto je nutné odkalovat a mírně vzduchovat. Pohlavně dospívá v jednom roce.
 22. Teplota - 24 - 27°C
 23. Voda - Není tolik důležité složení, jen je důležité dodržovat hodnoty dusíkatých látek ve vodě.
 24. Kyselost - 6 - 7,5 pH slabě kyselá
 25. Tvrdost - 5 - 12 dH ve tvrdé vodě se ryby cítí lépe, ale lze ji chovat po aklimatizaci i v měkké
 26. Typ nádrže - Společenská nádrž, ale ostatní ryby nesmí být agresivní a mimořádně čilé
 27. Velikost nádrže - Střední velikost
 28. Speciální nároky -
 29. Zajímavosti -