Poecilia reticulata - Živorodka duhová (Paví očko)

 

 1. Latinský název - Poecilia reticulata
 2. Synonymum - Lebistes reticulatus
 3. Český název - Paví očko, Živorodka duhová
 4. Objeveno - 1907 (1897, Peters - někdy se uvádí i 1859)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Poeciliidae (živorodkovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Střední a Jižní Amerika (Brazílie, Trinidad a Barbados, Venezuela, Guyana, Antily
 11. Popis - Chované formy samečků mají velmi často dlouhé ploutve, které je velmi omezuje v pohybu. Je nutné na to brát zřetel, aby se nestali cílem pro jiné agresivnější ryby. Je nespočet druhů gupek jak barvou tak i tvarem ocasu. (vlajkové,trojúhelníkové,se spodním mečem,horním mečem,lopatkovým,dvojitým mečem,kulatým, kopinatým) Jsou druhy červené, černé,žluté,hadí kůže. Ani v přírodě nemají všichni samečci stejnou barvu, ale mají krátký ocas  a jsou tedy i více pohybliví. Název paví očko vzniklo dle černých skvrn na těle samce, které byly světleji ohraničeny.
 12. Rozdíl v pohlaví - Samečci se liší řitní ploutví, která je přeměněna na rozmnožovací ústrojí "gonopodium" - jsou menší a štíhlejší, a jsou velmi barevní
 13. Velikost - Samička do 60 mm, samec 45mm
 14. Věk - Do dvou let, maximálně tři roky- samice, samci obvykle kratší dobu.
 15. Biotop - Všechny úrovně.
 16. Potrava - Všežravci, vyhovuje jim i suché krmivo. Velmi rádi požírají komáří larvy. Stejně tak i dafnie a artémie.
 17. Chov - Jsou nenároční, možno je chovat i v menších nádržích. Jsou náruživými plavci. Chovné nádrže je nutné dobře a hustě osadit rostlinami, aby se případný čerstvě narozený potěr měl kde schovat. Proti bílému, světlému dnu jsou rybky dosti bledé, proto je vhodnější tmavé dno. Je vhodné do nádrže vysadit jemnolisté rostliny.
 18. Počet ryb v nádrži - Je vhodné chovat více samiček než samců (2-3 samce a 6 - 8 samic)
 19. Chování - Jsou společenské jak k rybkám svého druhu tak i k jiným obyvatelům nádrže
 20. Rozmnožování - Samečci jsou připraveni se neustále pářit. Jsou velmi plodné ryby.Z jednoho páření může samička gupky porodit s přestávkami 10-70 mláďat. Oplodněná samička je k rozpoznání dle tlustého břicha a černou skvrnou na něm. Březost trvá asi 4 týdny, poté samička porodí. Nejčastěji se tak děje v noci.Samice by si měla po porodu odpočinout, aby nebyla ihned znovu oplodněna.
 21. Odchov - Čerstvě narozený potěr je vlastními rodiči pokládán za potravu a je nutné ho tudíž ihned vylovit a nebo je nutné hustě osadit nádrž rostlinami a nejsilnější rybky přežijí a rychle rostou. Pohlavní dospělosti dorostou samci v asi ve 2 měsících a samice ve třech měsících.
 22. Teplota - 17-28°C
 23. Voda - Jakákoliv voda, je lépe přidávat trochu soli (bez jódu), domovina této ryby je  mimo jiné i brakická voda. Nádrže musíme velmi dobře filtrovat, jelikož rybky v noci spí (leží) na dně. Jestliže je dno plné výkalů, poté jsou rybky náchylné na různé plísně.
 24. Kyselost - 6,0 - 8,0 (Neutrálni optimální)
 25. Tvrdost - 8 - 15 °dKH (Ne moc tvrdá)
 26. Typ nádrže - Společná, ale s neagresivními rybami, kterým se málo pohybliví samci nemohou ubránit.
 27. Velikost nádrže - Možno i malá nádrž, ale lépe se cítí ve středně veliké.
 28. Speciální nároky - Čím více jsou živorodky duhové šlechtěny, tím více jsou náchylné na různé nemoci.
 29. Zajímavosti - Tento druh byl často vysazován proti komárům(malárii) pro jejich velké přizpůsobení okolí. Dokonce se vyskytují v barické a i čisté mořské vodě. Jsou nedostatkovým zbožím. Divoké gupky jsou o poznání robutnější.