Serrasalmus nattereri - Piraňa červená

 

 1. Latinský název - Serrasalmus nattereri
 2. Synonymum - Roosveltiella nattereri
 3. Český název - Piraňa červená
 4. Objeveno - 1858 Kner
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Characidae (Tetrovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Jižní Amerika (povodí řek Orinoko,Paraná, La Platá, Amazonka)
 11. Popis - Tělo piraňi je robustní, celé je stříbrné, ocelově šedé až na břišní partie, které je sytě červené. Tlama je opatřena ostrými zuby. Mladé kusy mají na těle tmavé skvrnky, které věkem mizí.
 12. Rozdíl v pohlaví - Nejsou zřetelné, samička bývá v břišních partiích plnější, ale není to zcela zřetelné. Samci mají sytěji vybarvené červené hrdlo.
 13. Velikost - 300 mm
 14. Věk - 7 let
 15. Biotop - Celá nádrž, ponejvíce ve středu nádrže
 16. Potrava - Masožravec, živé ryby, filé, kousky hovězího srdce, očištěné žížaly, pulce, plže
 17. Chov - Nádrž pro tyto ryby by měla být jednodruhová a velmi dobře osázená rostlinami. Zarostlá nádrž musí mít též dostatečný počet úkrytů. Ryby někdy zaútočí při krmení i na své soukmenovce. Rány vypadají velmi ošklivě, ale velmi dobře se hojí.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba, minimální počet by měl být větší jak 5 kusů.
 19. Chování - Agresivní. Je nutné při manipulaci s touto rybou brát ohled na její agresivitu. Dokáže velmi rychle zaútočit a zranění můžou být velmi devastující (vykousnuté kusy masa, potrhané prsty atd.)
 20. Rozmnožování - Rozmnožování není nijak složité. Samička naklade i 1000 kusů jiker. O jikry se nejdříve starají oba rodiče, později už jen samec.
 21. Odchov - Mladý plůdek krmíme planktonem, jemnou, drobnou živou potravou
 22. Teplota - 23 - 28°C
 23. Voda - Voda se musí pravidelně měnit, je citlivá na vysoký obsah dusíkatých látek ve vodě
 24. Kyselost - 5,5 - 7,5 pH
 25. Tvrdost - 5 - 20° dGH
 26. Typ nádrže - Jednodruhová
 27. Velikost nádrže - Velké až obrovské, alespoň 400 litrů, délka alespoň 170 cm
 28. Speciální nároky
 29. Zajímavosti - Má velmi dobrý čich a pach krve jí vyprovokuje až k nepříčetnému útoku. Nikdy nevpouštějte tyto ani jakékoliv jiné akvarijní ryby do přírodních vod (rybníků, potoků, řek, nádrží apod.). Mohou velmi rychle narušit přírodní rovnováhu v přírodě a nenávratně ji zničit!!!!