Xiphophorus helleri - Mečovka zelená

 1. Latinský název - Xiphophorus helleri
 2. Synonymum
 3. Český název - Mečovka zelená
 4. Objeveno - 1909
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Poeciliidae (živorodkovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Mexiko, Guatemal a Honduras
 11. Popis
 12. Rozdíl v pohlaví - Samci mají součástí ocasní ploutve "meč", kromě toho mají samečci i gonopodia. Samička je oproti tomu plnější a větší, mají zaoblený ocas. 
 13. Velikost - 100-120 mm, ale v přírodě jsou větší
 14. Věk
 15. Biotop - Ve všech patrech, ale dávají přednost hornímu.
 16. Potrava - Všežravci - prospívají i na suché potravě dobré jakosti. Nesmí chybět řasy - čerstvé nebo sušené. Pochtnávají si i komářích larvách nebo dafniích.
 17. Chov - Akvárium je vhodné osázet jen po stranách a nechat dostatek prostoru pro plavání
 18. Počet ryb v nádrži - Na jednoho samečka je třeba více samiček - dvě až tři.
 19. Chování - Jsou to mírumilovné ryby, dokonce i samečci mezi sebou. Jsou to velmi aktivní ryby.
 20. Rozmnožování - Ryby se páří po celý rok a jsou velmi produktivní. Samička rodí mezi 10 - 50 (v ojedinělých případech i 150) kusy potěru. Ty se rády schovávají v hustém porostu jemnolistých rostli, proto musí být reprodukční nádrž jimi silně osázená. Samička je březí asi 5-6 týdnů. 
 21. Odchov - Rodiče požírají svůj potěr, pokud je ještě malý. Ten se o sebe umí postarat ihned po porodu. Doporučuje se ho přenést do odchovné nádrže. Jestliže je necháme ve společné nádrži, je nutné ji předem dostatečně hustě osadit. Poté nejsilnější rybky přežijí. Musíme krmit jemným práškovým krmivem a řasami.
 22. Teplota - Optimum 24°C - ale rozmnožují se i ve vodě o několik stupňů chladnější nebo teplejší. Všechny formy uměle vyšlechtěné potřebují o pár stupňů teplejší vodu v chovných nádržích.
 23. Voda - Nemají vysoké nároky na vodu. Voda ovšem musí být čistá, čirá a dobře prokysličená.
 24. Kyselost -  
 25. Tvrdost
 26. Typ nádrže - Společenská
 27. Velikost nádrže - Minimální velikost nádrže je 60cm, ale jelikož samečci mečovky zelené potřebují hodně volného prostoru pro páření, je vhodnější daleko větší nádrž.
 28. Speciální nároky - Rostlinná potrava a dobře zarostlé akvárium.
 29. Zajímavosti - Vzniklo mnoho různých odrůd měčovek, ale zelená mečovka je kmenová forma. Jsou známy červené,černé,skvrnité nebo dokonce žlutooranžové. Jsou i dlouhoploutvé, ale ty mají problémy s pářením. Jsou i Albíni, ale jsou velmi vzácní. Je třeba se zmínit i změně pohlaví, která se tak často oběvuje. Dospělé samičky, které již rodily se mohou přeměnit v samečky s gonopodiem i "mečem". Nejsou schopny rozmnožování a stává se tak jen velmi starých a již neplodných samic. U mladých ryb se vytvoří meč a gonopodium jen o něco později, ale stále jsou to samci.