Aequidens itanyi - Akara delfínová

 1. Latinský název - Aequidens itanyi
 2. Synonymum - Aequidens guianensis
 3. Český název - Akara delfínová
 4. Objeveno - 1963 (1905-Regan)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Cichlidae (cichlidy, vrubozubcovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Guayana (povodí řeky Itana)
 11. Popis - Jak už napovídá název, tělo této akary je delfínovité, na bocích stlačené. Základní vybarvení je modrozelené s nádechem oranžové, přes celé tělo se táhne podélný černý pruh, který se stářím ztrácí a místo něj se na témže místě objevuje šest tmavých (černých) skvrn.Oko akary delfínové je zlatozelené.
 12. Rozdíl v pohlaví - Samička je plnější v břišních partiích, ale nemá tak hřbetní a řitní ploutev protaženou do špičky jako jsou u samečka. Samička má viditelné kladélko.
 13. Velikost - 120 - 150 mm
 14. Věk
 15. Biotop - Celá nádrž
 16. Potrava - Všežravec, která se spokojí celý život s rozmanitým suchým krmivem. Velmi si ale pochutná na živé středně hrubé potravě. (nítěnky, komáří larvy apod.)
 17. Chov - V chovné nádrži lze vysadit libovolné rostliny, ryby je nevytahují ani jinak neničí.
 18. Počet ryb v nádrži  - Jeden samec a dvě samice
 19. Chování - Mírumilovná ryba, v době tření ovšem agresivní.
 20. Rozmnožování - Do reprodukční nádrže dáme vodu normální, nejlépe přelijeme část vody z chovné nádrže. Přelovíme reprodukční pár. Vodu pozvolna ohřejeme až na 26°C. Protože samice klade jikry (až na 400 ks) na předem očištění kámen, který vložíme do nádrže. Až na vyjímky se rodiče o svoje potomky ve formě jiker i potěru starají. Ovívají je ploutvemi. Nádrž ovšem musí být umístěna na klidném, nerušeném místě. Jinak vzniká nebezpečí, že jikry rodiče ve stresu sežerou. Tento klid nesmí být porušen minimálně 2 - 3 týdny. 
 21. Odchov - Potěr, který se líhne po dvou až dvou a půl dnech, lze odchovat na velmi jemném živém krmivu. Po vylíhnutí se dva dny rozplavává.
 22. Teplota - 22 - 25 °C
 23. Voda - Složení vody není důležité.
 24. Kyselost - 5 - 7 pH
 25. Tvrdost - 4 - 15 °dGH
 26. Typ nádrže - Společná. S touto cichlidou nejsou problémy a je možno ji chovat i s daleko menšími rybami. Ale všechny ryby musí být klidné.
 27. Velikost nádrže - Velké až obrovské nádrže. Minimální velikost je 150 litrů.
 28. Speciální nároky
 29. Zajímavosti