Carnegiella strigata strigata - Sekernatka mramorovaná

 1. Latinský název - Carnegiella strigata strigata
 2. Synonymum - Carnegiella strigata
 3. Český název - Sekernatka mramorovaná
 4. Objeveno - 1912
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Gasteropelecidae (sekernatkovití)
 9. Podčeleď - Gasteropelecinae
 10. Původ - Jižní Amerika, Peru v malých potocích, Guayana
 11. Popis - Tento druh ryby má velmi neobvyklý tvar těla. Její barva je vlastně bílá. Podél hřbetní ploutve se táhne zlatavá čára. Tělo pod čarou je hnědavě mramorové. Ploutve jsou průhledné. Na břichu má nepravidelné, klikaté pruhy. Prsní ploutve jsou vzhledem k tělu mohutné, díky nim může "létat". Dokáže s nimi tak rychle zamávat až se vymrští nad hladinu.
 12. Rozdíl v pohlaví - Rozdíl v pohlaví nejsou zřetelně rozpoznat, nebo jen ztěží. Někdy je proti světlu možno spatřit jikry.
 13. Velikost - 35 - 50 mm
 14. Věk
 15. Biotop - Horní patro při hladině
 16. Potrava - Přijímá potravu z hladiny. Suchou potravu přijímají velmi dobře. Drobnou živou potravu žerou velmi rády. Ryby někdy vyskakují, když spatří hmyz nad hladinou vody.
 17. Chov - Spíše snadný
 18. Počet ryb v nádrži - Minimálně 5 - 6 kusů, ale lépe se cítí ve velkém hejnu.
 19. Chování - Ryby potřebují dostatek volného prostoru pro plavání, v němž jim nepřekážejí velké rostliny nebo kusy kořenů. Proto je vhodné jen okrajové osázení. Rády vyhledávají stín, kde číhají na kořist, proto je pro jejich dobrou pohodu vhodné umístit do nádrže plovoucí rostliny(nebo rostliny s převyslími listami. Sekernatkám vyhovuje proudění, které je možno vyvolat pomocí silného filtru nebo průtočné nádrže. Jsou klidné. Ale někteří jedinci se mohou chovat asociálně a tvořit si teritórium.
 20. Rozmnožování - Je složité.Jikry kladou rozptylovaně. V rozmnožovací nádrži s pH méně než 5 (nejlépe filtrovat přes rašelinu) a nutnost jsou jemnolisté rostliny. Jestliže se rybky vytřou musíme je ihned odlovit.Teplota vody 28 C, měkká a slabě kyselá.
 21. Odchov - Odchov potěru je středně obtížný
 22. Teplota - 23-28°C (optimum 24 C)
 23. Voda - Složení není tak důležité
 24. Kyselost - Slabě kyselá 6 - 7 pH
 25. Tvrdost - Nejlépe se cítí v měkké až středně tvrdé vodě (2 - 12 dH)
 26. Typ nádrže - Společenská, spíše tetrovitá
 27. Velikost nádrže - Středně velké nádrže, spíše delší, tmavé dno
 28. Speciální nároky - Je nutný horní kryt nádrže - ryby vyskakují. Ideální partneři pro sekernatky jsou  obyvatele dna a kromě toho ještě hejno ryb, které obývají střední patro akvária.
 29. Zajímavosti - Druhů sekernatek je mnoho, velikost je od 25 do 90 mm, ale všechny mají velmi podobný tvar těla. Např. Carnegiella strigata vesca je skoro totožný s tímto druhem