Cichlasoma festivum - Kančík šikmopruhý

 

 1. Latinský název - Cichlasoma festivum
 2. Synonymum
 3. Český název - Kančík šikmopruhý
 4. Objeveno - 1911
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Cichlidae (Vrubozubcovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Jižní Amerika (povodí Amazonky, Paraná, Madre de Dios)
 11. Popis - Barevný základ těla kančíka, které je silně ze stran stlačeno a je vysoké a mohutné,  je od stříbrné až po světle hnědou (někdy i žlutavou,zelenavou), ale vždy je zřetelný šikmý tmavý pás směřující od oka, které je červené, až ke konci hřbetní ploutve. Všechny ploutve mají zřetelné vlákna. Hlava je statná a špičatá, zakončena úzkou tlamkou. Na kořenu ocasu má zlatě lemovanou černou skvrnu. Samotné ploutve jsou žlutohnědé. Zbarvení je hodně závislé na náladě ryb. Někdy jsou mírně zřetelné i svislé pruhy.
 12. Rozdíl v pohlaví - Samec je zřetelně větší, mohutnější a má řitní ploutev protaženou do špičky.
 13. Velikost - 150 mm v ojedinělých případech až 200mm
 14. Věk
 15. Biotop - Celá nádrž
 16. Potrava - Všežravec, přijímá živou i rostlinou potravu. (Občas lze podávat i spařené ovesné vločky)
 17. Chov - Ideální prostředí ve velké nádrži pro tyto ryby docílíme bohatým osázením dlouholistými rostlinami. Na písčité dno vložíme i kameny a kořeny a utvoříme dostatek úkrytů. Na hladinu můžeme vložit plovoucí rostliny, jelikož kančíkům vyhovuje polostín.
 18. Počet ryb v nádrži - Pár
 19. Chování - Plachá, mírumilovná ryba, a velmi lekavá.
 20. Rozmnožování - Samice, která je starší jak jeden rok, klade jikry (až 500ks) na předem očištěný kámen, nebo velký list. Případně do květináče. O jikry se starají rodiče pečlivě, ovívají ploutvemi jikry a tím je okysličují, jinak jikry zplesnivý i při nepatrném úbytku kyslíku ve vodě. Jenže se občas stává, že rodiče jikry, nebo mladý potěr sežere. Tomu můžeme předejít tak, že předmět na kterém jsou jikry přilepeny opatrně přeneseme do jiné nádržky, kde jej umístíme tak, aby jemné ! bublinky ovívaly nakladené jikry. V rozmnožovací nádrži použijeme mírně kyselo vodu o vyšší teplotě než v chovné nádrži.
 21. Odchov - Mladý potěr se líhne po 48 hodinách. O jikry a potěr, který se rozplave asi za 5 dní, pečují oba rodiče. Potěr je velmi čilý a roste rychle. Krmíme nejdříve drobnou živou potravou a za brzkou dobu i hrubším živým krmivem.
 22. Teplota - 22 - 25°C
 23. Voda - Bez větších nároků na vodu, ale musí být zbavena všech chemických a ostatních nečistot. Vodu dobře prokysličujeme. Častá výměna vody je nutností.
 24. Kyselost - 6,5 - 7,5 pH
 25. Tvrdost - 4 - 6°dGH  měkká až středně tvrdá
 26. Typ nádrže - Společná, velmi vhodné ke skalárům.
 27. Velikost nádrže - Velké až obrovské
 28. Speciální nároky
 29. Zajímavosti