Bedotia geayi - Gavůnek madagaskarský

 1. Latinský název - Bedotia geayi
 2. Synonymum
 3. Český název - Gavůnek madagaskarský
 4. Objeveno - 1953 (Pellegrin, 1907)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Atherinidae (gavůnkovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Madagaskar (horské potoky)
 11. Popis - Barva těla, které je protáhlé a vysoké, ze stran silně stlačené, je žlutohnědá až do modrazelená a jednolitá. Hřbetní a řitní ploutev je červená s černým okrajem. Tlamička směřuje k hladině, kde taky nejčastěji hledá potravu. Podélný pruh je černý a velmi zřetelný. V dolní části těla je šedomodrý pruh, který začíná za hlavou. Spodní část těla je světle hnědá až bílá. 
 12. Rozdíl v pohlaví - Nelze jednoduše zjistit. Sameček má ocasní ploutev olemovanou červeně. Samička má plnější břišní partie a ocasní ploutev je slabě vybarvena nebo je průhledná.
 13. Velikost - 100 - 120 mm
 14. Věk - 10 let
 15. Biotop - Střední a horní patro, velmi často pod hladinou.
 16. Potrava - Všežravci - nejsou vybíravé v krmivu. Spokojí se se suchou i drobnou živou potravou. I když mladí jedinci ne vždy sežerou suchou potravu.
 17. Chov - Nádrž musí být přizpůsobena vyšším nárokům této ryby, která musí mít veliký prostor pro plavání. Proto je vhodné osázení rostlinami po okrajích a vhodné je i proudění vody (ryby pocházejí z potoků), které můžeme docílit pomocí silného motorového filtru. Kvalitního chovu dosáhneme jestliže si pořídíme větší hejno. Jelikož ryby nesbírají potravu ze dna, je vhodné pořídit si do nádrže obyvatele dna, kteří vysbírají zbytky potravy na dně.Ryby nesnášejí prudké osvětlení, vhodné je z tohoto důvodu položit na hladinu plovoucí rostliny.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba (minimální počet 8 kusů) 
 19. Chování - Mírumilovná ke všem obyvatelům nádrže
 20. Rozmnožování - Vytření těchto ryb je velmi složité a většinou se laikovi-akvaristovi nepovede. Vhodný pár se ve velkém hejnu najde sám. Ten musíme poté vylovit do vytírací nádrže. Zde musíme dodržet absolutní čistotu, teplotu 26°C, tvrdou vodu a prokysličovat. Do nádrže vysadíme jemnolisté rostliny, kam samičky nakladou jikry, které jakoby viseli. Jiker je málo řádově v desítkách.
 21. Odchov - Potěr se vylíhne z jiker asi za 8 dní. Rozplave se asi za 24 hodin, do té doby ve vodě plave v šikmé poloze. Můžeme podávat jemnou drobnou živou potravu (nejprve zooplanktonem - trepky a vířnící, poté buchankami a malými naupliemi žábronožky solné. Je ovšem nutné dbát na čistotu vody. Rybky totiž nežerou potravu ze dna a musíme tudíž pravidelně čistit dno. V rámci několika týdnů je nutné potěr roztřídit, protože jinak silnější jedinci začnou pronásledovat a napadat slabší. Pohlavně jsou drobné rybky vyspělé v 6-7 měsících.
 22. Teplota - 20 - 25°C
 23. Voda - Gavůnkovi madagaskarskému vyhovuje proudění vody. Voda musí být čirá,bohatá na kyslík a nesmí obsahovat žádné odpadní látky.
 24. Kyselost - 6,5 - 7,5 pH
 25. Tvrdost - 9 - 19°dGH
 26. Typ nádrže - Společná nádrž se stejně mírumilovnými rybami, které mají stejné nároky na složení vody a nevadí jim aktivita gavůnků. Vhodné jsou i obyvatelé dna.
 27. Velikost nádrže - Větší nádrže (minimální délka 80cm, 120 l)
 28. Speciální nároky - Občas ryby trpí plísněmi, které zasáhnou ploutve - proto je vhodné vodu trochu osolit a pravidelně měnit vodu.
 29. Zajímavosti