Cyphotilapia frontosa - Tlamovec čelnatý

 1. Latinský název - Cyphotilapia frontosa
 2. Synonymum
 3. Český název - Tlamovec čelnatý
 4. Objeveno - 1906 (Boulenger)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád
 8. Čeleď - Cichlidae (cichlidy, vrubozubcovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Jezero Tanganika (Afrika)
 11. Popis - Tato robudtní ryba má smetanově bílý základ těla a na něm šest příčných silných černých pruhů. Nepárové ploutve mají blankytně modrou barvu. Stejnou bervu má i spodní část hlavy. Toto zbarvení je ovšem patrné až v pozdní dospělosti.
 12. Rozdíl v pohlaví - Velmi těžko znatelné rozdíly ve skladbě těla, samice je méně výrazně zbarvená
 13. Velikost - 250 - 300 mm - ryby mohou dosáhnout váhy i přes 500gramů
 14. Věk - 8 let
 15. Biotop - Celá nádrž
 16. Potrava - Naprosto dávají přednost živé potravě (malé rybyčky, pokomáří larva,škrábané hovězí srdce, slávky). Jen někteří jedinci přijímají suchou potravu.
 17. Chov - Nádrže musí mít dostatek úkrytý v podobě velkých kamenů, či skalek. Ryjí do dna, ale rostliny nechávají na pokoji. Dokáží ovšem hlavou odtlačit velmi těžký kámen, musíme na to myslet při stavbě interiéru. Páry si tvoří teritória, které brání. Je nutné vodu velmi dobře filtrovat, ryby musí mít neustále čistou vodu.
 18. Počet ryb v nádrži - Tito tlamovci tvoři nerozlučné páry,které jsou spolu po celý svůj život, někdy se ovšem uvádí, že by měl být jeden samec a 5-6 samic
 19. Chování - Ke stejně velkým rybám nejsou agresivní. Menší ryby pokládají za potravu.
 20. Rozmnožování - Tito tlamovci nosí své jikry i vylíhlý potěr v tlamě. Není potřeba se o ně starat, vše za vás učiní oba rodiče, které se vzorně starají o své potomky. Jelikož samice v té době nepřijímá žádnou potravu, tak před vytřením musí být samice ve velmi dobré kondici.
 21. Odchov - Mladé rybičky se ještě dlouhý čas vracejí při pocitu nebezpečí do tlamky své matky.
 22. Teplota - 22 - 28°C
 23. Voda - Proudící voda přispěje ke spokojenému chovu těchto ryb. Vodu je nutné udržovat naprosto čistou, proto je nutný velmi silný motorový filtr, který zajistí i proudění.
 24. Kyselost - 7 - 9 pH
 25. Tvrdost - 8 - 19°dKH
 26. Typ nádrže - Jednodruhové do velikosti nádrže 1,5metru. Ve větších je možné chovat se stejně velkými rybami.
 27. Velikost nádrže - Velké nádrže (minimální velikost ke 600 litrů)
 28. Speciální nároky
 29. Zajímavosti