Hypancistrus zebra - Krunýřovec zebra

 1. Latinský název - Hypancistrus zebra
 2. Synonymum
 3. Český název - Krunýřovec zebra
 4. Objeveno - 1991 Isbrucker a Nijssen
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád
 8. Čeleď - Loricariidae (krunýřovcovití)
 9. Podčeleď - Ancistrinae
 10. Původ - Brazílie - povodí řeky Rio Xingu
 11. Popis- Tělo podobné jako ostatní krunýřovci, jen zbarvení je naprosto unikátní, na sněhobílém podkladu jsou nepravidelně naskládány sytě černé pruhy
 12. Rozdíl v pohlaví - Nelze s jistotou určit, chovatelé se domnívají, že samci mají delší ostny na žábrách a prsních ploutvích, mají širší hlavu a prsní první paprsek ploutve je přitaženější k tělu z důvodu větší délky.
 13. Velikost - 70 - 100 mm
 14. Věk - 10 - 15 let
 15. Biotop - Při dně
 16. Potrava - Všežravci, kteří dojídají zbytky potravy po ostatním rybách. Je nutné je občas dokrmit tabletami pro obyvatele dna. Základní potrava pro tyto ryby je ovšem masitý základ. Není vhodné vločkové krmivo, které je při nutnosti proudění vody odfiltrováno. Nesmíme zapomenout na vhodnou rostlinou složku - řasy, cuketa(vařená, drcený hrášek. Krmíme před zhasnutím akvária. Je nutné odfiltrovat nespotřebované krmivo.
 17. Chov - Krunýřovec potřebuje ke spokojenému žití mnoho úkrytů, které mohou vytvořit kořeny i hustý porost. Nesmíme zapomenout, že krunýřovec je teritoriální ryba, a jestliže budeme chovat více jak jednoho jedince a nebudou mít dostatek úkrytů, potom budou chřadnout a budou náchylnější na různé nemoci. Nedoporučuje se chovat tyto ryby s ostatními druhy, kteří obývají dno, jelikož se nechají snadno vyplašit a zatlačit od krmení. Jestliže chováme více samců, potom musíme dno rozdělit na více teriroria, např. kořeny.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba - minimální počet 1 samec+1-2 samice, 2 samci+3-5samic, zachovat strejný poměr
 19. Chování - Ryba je aktivní až před západem slunce. Je to mírumilovný tvor, ostatní tvory v akváriu nechává v klidu.
 20. Rozmnožování - Stimulace ke tření je v období dešťů. Proto je nutné vyměňovat často vodu a zaručit pokles o několik stupňů. Také je nutné zvětšit proudění vody. Reprodukční nádrž musí být vybavena oblázky, keramickýmz trubkami, břidlicemi - vše co je vhodné na vytření. Rybky musíme v této době vydatně krmit. Samotné vytření může trvat i několik dní a probíhá výlučně v noci. Po vytření samec hlídá asi 9 dní jikry. Z jednoho vrhu se nejčastěji vylíhne asi 6-12 rybek. Za 6-7 dní dojde k vylíhnutí, samec někdy pomáhá potěru s vykuklením.
 21. Odchov - Mladý potěr po vylíhnutí 10-12 dní žije ze žloutkového váčku. Poté krmíme jemným krmením.(čerstvě vykulenými nauplii artemii a velmi kvalitním práškovým krmivem) Mladé rybky mají velmi malou tlamku a proto takto krmíme až do velikosti cca 4.5 cm.Rybky dospívají asi v necelých 3 letech
 22. Teplota - 26-32°C
 23. Voda - Vyžaduje až křišťálově čistou vodu a proto je nutná pravidelná výměna až 50% vody. Nutné proudění vody. Nutný vysoký obsah kyslíku ve vodě!
 24. Kyselost - Je vhodnější kyselejší voda (6,5 - 7,5 pH)
 25. Tvrdost - Středně tvrdá 3 - 8 dGH
 26. Typ nádrže
 27. Velikost nádrže - Menší nádrž, pro více jedinců musí být nádrž větší na 2 - 3 jedince cca 80 cm délky
 28. Speciální nároky - Voda nesmí obsahovat dusitany a dusičňany.
 29. Zajímavosti - Od roku 2004 je její odchov a vývoz zakázán!!