Symphysodon aequifasciatus - Terčovec zelený

 

 1. Latinský název - Symphysodon aequifasciatus
 2. Synonymum
 3. Český název - Terčovec zelený
 4. Objeveno - 1904, Pellegrin
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Cichlidae (cichlidy, vrubozubcovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Povodí Amazonky, Rio Negro, Orinoko, jezero Teffé
 11. Popis - Na rozdíl od Symphysodon discus má tento druh delší trup. Tento terčovec má 9 příčných, tmavomodrých pruhů. Po celém těle (různé odstíny zelené) má podélné, třpitivé modravé pruhy, které vede od hlavy do poloviny těla. Hřbetní a řitní ploutve má do černa, na krajích jsou olivově zelené. Ocasní ploutev je průhledná s zářícími tečkami. Břišní ploutve jsou tmavozelené, první paprsek je do modra. Oko má světle hnědé.
 12. Rozdíl v pohlaví - Rozdíl je možné poznat jen v období tření. Sameček má špičatější papilu.
 13. Velikost - 150 - 200 mm
 14. Věk - Do 14 let
 15. Biotop - Střední pásmo.
 16. Potrava - Krmení terčovců je složité, protože nelze napsat co jaký jedinec bude přijímat. Suchou potravu přijímají žřídkakdy.Uspějeme s živou potravou  - žábronožky, nítěnky, komáří larvy. Můžeme být úspěšný se speciálním krmivem S.Diskus (suché)
 17. Chov - Nádrž pro tyto krásné ryby musí být velkých rozměrů, kde osázení dlouholistými rostlinami uskutečníme, do písčitého dna, po krajích. Tím vznikne tak potřebné místo uprostřed nádrže pro plavání. Ryby mají rády tlumené světlo, kterého docílíme vložením plovoucích rostlin. Nádrž musí být jednodruhová, protože tyto ryby jsou velmi choulostivé na změnu kvality a složení vody. Jestliže bude v nádrži proudění musí být jen velmi mírné. Akvárium musíme také umístit na klidné místo, kde v okolí není moc velký provoz. Ryby jsou lekavé a mohly by prožívat stres.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba (minimální počet 7 kusů)
 19. Chování - Klidná,mírumilovná, trochu plachá ryba.
 20. Rozmnožování - Velmi složité. Snad nejdůležitější ze všech parametrů pro úspěšné tření je výběr vhodného páru. Pár se oddělí od hejna a vytvoří si teritorium, problém je ovšem v tom, že ve výběru partnera jsou terčovci velmi vybíravé. Terčovci jsou skvělí rodiče, které se o své potomky starají po dlouhou dobu. Do vytírací nádrže musíme dát ploché kameny, voda musí mít 28-30°C a musí být velmi měkká (do 2°dH, slabě kyselá 6,2-6,5 pH. Jelikož je nutné filtrovat vodu, použijeme molitanový filtr, který znemožní nasátí mladého potěru. Důležitý faktor pro úspěšný odchov je nutné snížit vodivost na 400 - 500 μSiemensu. A to bývá pro nezkušeného akvaristu problém. Terčovci jsou obecně velmi plodné ryby.
 21. Odchov - Zvláštností u mladého potěru terčovců je to, že se po vylíhnutí krmí kožním sekretem z povrchu těla svých rodičů. Jestliže se rodičům neutvoří na těle sekret mladé rybky se nezdržují u těla svých rodičů a různě proplouvají nádrží. Nevyhnutělně jsou odsouzeni k smrti. Proto je nutná správná chemie vody. Při zkrmování sekretu z povrchu těla rodičů se oba rodiče v nabízení svého sekretu střídají. Až ryby povyrostou, krmí se sami. Vhodné je po určitém čase přikrmovat potěr. Mladé rybyčky odlovíme od rodičů až po delší době, kdy doroste do velikosti několik a centimetrů. Pohlavně dospělí jsou ve dvou letech.
 22. Teplota - 27 - 31°C Nesmí klesnout pod 27°C
 23. Voda - Složení vody je naprosto nejdůležitější pro život terčovců!! Nutné filtrovat přes rašelinu. Ryby jsou choulostivé na odpadní látky, proto je nutná pravidelná výměna vody a denní odkalení.
 24. Kyselost - 5,5 - 6,5pH
 25. Tvrdost - Měkká do max 4°dH
 26. Typ nádrže - Speciální, jednodruhové.
 27. Velikost nádrže - Velké až obrovské (minimální délka  1,5 m a 400 litrů a výška 50cm).
 28. Speciální nároky - Terčovci by měli chovat jen zkušení akvaristé, kteří dokáží udržet parametry vody na požadované úrovni.
 29. Zajímavosti - Křížením vznikají nové barevné formy, které nelze s určitostí zařadit do žadné z obou základních druhů.