Symphysodon discus - Terčovec pravý (červený)

 

 1. Latinský název - Symphysodon discus
 2. Synonymum
 3. Český název - Terčovec pravý (červený)
 4. Objeveno - 1921 ( Heckel 1840)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Cichlidae (cichlidy, vrubozubcovití)
 9. Podčeleď
 10. Původ - Povodí Amazonky, Rio Negro, Orinoko, Manaos, Rio Xingu a jezero Teffé
 11. Popis - Na rozdíl od Symphysodon aequifasciatus má tento druh kratší trup a na něm 9 příčných, tmavomodrých pruhů. První pruh vede přes modré oko, poté následují tři pruhy, které jsou bledší až pátý pruh je sytě tmavý. Poté následují opět světlejší pruhy, až na poslední u kořenu ocasu. Ten je opět sytě vybarvený. ( v základní barevné formě). Základní zbarvení je hnědočervené, v odstínech fialové,šedé,žlutohnědé někdy i do modra s 15-18 podélnými, rovnoběžnými vlnkovitými tmavými tenkými proužky. Nádech pruhů do zelenamodra.
 12. Rozdíl v pohlaví - Rozdíl je možné poznat jen v období tření. Sameček má špičatější papilu. Samička má kladélko zakulacené.
 13. Velikost - 130 - 200 mm
 14. Věk - 12 let
 15. Biotop - Střední pásmo.
 16. Potrava - Krmení terčovců je složité, protože nelze napsat co jaký jedinec bude přijímat. Suchou potravu přijímají žřídkakdy.Uspějeme s živou potravou  - žábronožky, nítěnky, komáří larvy. Můžeme být úspěšný se speciálním krmivem S.Diskus (suché). Někteří jedinci žerou nadrobno nasekané hovězí srdce.
 17. Chov - Nádrž pro tyto krásné ryby musí být velkých rozměrů, kde osázení dlouholistými rostlinami uskutečníme, do písčitého dna, po krajích. Tím vznikne tak potřebné místo uprostřed nádrže pro plavání. Ryby mají rády tlumené světlo, kterého docílíme vložením plovoucích rostlin. Nádrž musí být jednodruhová, protože tyto ryby jsou velmi choulostivé na změnu kvality a složení vody. Jestliže bude v nádrži proudění musí být jen velmi mírné. Akvárium musíme také umístit na klidné místo, kde v okolí není moc velký provoz. Ryby jsou lekavé a mohly by prožívat stres. Při léčení nemocí je možné zvýšit teplotu vody až na 36°C.
 18. Počet ryb v nádrži - Hejnová ryba (minimální počet 7 kusů)
 19. Chování - Klidná,mírumilovná, trochu plachá ryba. V době tření jsou někteří jedinci agresivní k rybám vlastního druhu.
 20. Rozmnožování - Velmi složité. Snad nejdůležitější ze všech parametrů pro úspěšné tření je výběr vhodného páru. Pár se oddělí od hejna a vytvoří si teritorium, problém je ovšem v tom, že ve výběru partnera jsou terčovci velmi vybíravé. Samička v době tření má kladélko na vypouštění jiker. Terčovci jsou skvělí rodiče, které se o své potomky starají po dlouhou dobu. Do vytírací nádrže musíme dát ploché kameny, voda musí mít 28°C a musí být velmi měkká (do 2°dH, slabě kyselá 6,2-6,5 pH. Velmi důležité pro správný odchov je o vodivost vody - 400 - 500 mikrosiemensů. V jiné vodě se rodičům nevytvoří sekret, kterým se mladý potěr živí. Rodiče sami kontrolují, zda je vývoj potěru správný. Jestliže ne tak potěr sežerou a nasadí na další tření. Také je důležité dobrá filtrace a prokysličení vody. Pro filtraci použijeme molitanový filtr - nenasaje mladý potěr.
 21. Odchov - Zvláštností u mladého potěru terčovců je to, že se po vylíhnutí krmí kožním sekretem z povrchu těla svých rodičů. Vlastně visí na povrchu těla jednoho z rodičů, ten je po nějakém čase setřese, aby se mohli opět přisát na druhého rodiče. Poté se krmí sami. Vhodné je po určitém čase přikrmovta potěr. Mladé rybyčky odlovíme od rodičů až po delší době, kdy doroste do velikosti několik a centimetrů. Pohlavně dospělí jsou ve dvou letech.
 22. Teplota - Nesmí klesnout pod 27°C. Optimum 29 - 30°C
 23. Voda - Složení vody je naprosto nejdůležitější pro život terčovců!! Nutné filtrovat přes rašelinu. Ryby jsou choulostivé na odpadní látky, proto je nutná pravidelná výměna vody, časté odkalení.
 24. Kyselost - Slabě kyselá (5 - 6,5pH)
 25. Tvrdost - Měkká do max 4°dH
 26. Typ nádrže - Speciální, jednodruhové.
 27. Velikost nádrže - Velké až obrovské 400 litrů a více (minimální délka  1,5 m a výška 50cm).
 28. Speciální nároky - Terčovci by měli chovat jen zkušení akvaristé, kteří dokáží udržet parametry vody na požadované úrovni. Také bývá problém s rostlinami. Ne všechny druhy vydrží dlouhodobě tak vysoké teploty.
 29. Zajímavosti - Křížením vznikají nové barevné formy, které nelze s určitostí zařadit do žadné z obou základních druhů.