Trichogaster leeri - Čichavec perleťový

 1. Latinský název - Trichogaster leeri
 2. Synonymum
 3. Český název - Čichavec perleťový
 4. Objeveno - 1933 (1852, Bleeker)
 5. Kmen - Chordate (Strunatci)
 6. Třída - Actinopterygii (Paprskoploutví)
 7. Řád - Teleostei (Kostnatí)
 8. Čeleď - Belontiidae (labyrintky, rájovcovití)
 9. Podčeleď - Trichogasterinae
 10. Původ - Sumatra, Borneo, Thajsko, Indie, Malajsie
 11. Popis - Vybarvení samic těchto čichavců je stříbrné v břišních partiích, samec má břišní partie spíše hnědé, ale základní zbarvení je šedostříbrné. Při dopadu světla na šupinymá tělo perleťový lesk. Podélná čára krášlí tělo samců i samic. Jestliže jsou ryby v dobré kondici, mají prodloužená vlákna hřbetní a řitní ploutve. Hřbetní ploutev má krátkou základnu, ale celkově je ploutev dlouhá. Řitní ploutev má dlouhou základnu. Tělo je silně zploštělé a vysoké. Břišní ploutve jsou přeměněny na vlákna, které slouží jako chuťové. Ploutve mají konce do žluta. Přes celé tělo se táhne podélný tmavý pruh. Protíná oko a končí u kořene ocasní ploutve.
 12. Rozdíl v pohlaví - Samečci jsou v době tření výrazněji zbarveni, mají spodní část těla sytě červenou. A jejich hřbetní ploutev je vyšší.
 13. Velikost - 100 - 140 mm
 14. Věk - 10 let
 15. Biotop - Horní patro a pod hladinou.
 16. Potrava - Spokojí se i s kvalitním suchým krmivem, velmi si ale pochutná na komářích larvách, nítěnkách a dafniích.
 17. Chov - Chovné nádrže by neměly být na ostrém slunečním světle a na hladině by měly být umístěny plovoucí rostliny, ale jen v takovém počtu, aby měla ryba dostatek prostoru k přijímání atmosferického kyslíku. Vodní sloupec nesmí být vyšší jak 30 cm. Protože ryba přijímá vzdušný kyslík, je potřeba stejné teploty vody a vzduchu nad hladinou. Toho lze docílit krytem na nádrži. V opačném případě hrozí onemocnění ryb.
 18. Počet ryb v nádrži - Pár, samci se nesnáší.
 19. Chování - Klidná a mírumilovná, málo aktivní ryba. Trochu plachá.
 20. Rozmnožování - Pro zdárné rozmnožení je nutné pár odlovit do reprodukční nádrže, aby měly klid. Nádrž musí být ke tření již připravena. Sloupec vody, kterou postupně zahříváme na 29 - 30°C, nesmí přesáhnout 25 cm. Tlumené světlo je možno vytvořit plovoucími rostlinami. Samečci poté začnou stavět plovoucí hnízdo, kam samice naklade jikry (500 - 1000 jiker). Poté musíme samici odlovit. Samec se stará jak o jikry tak i o potěr než začnou rybičky samostatně plavat. Ryby jsou velmi plodné.
 21. Odchov - Mladé rybičky, které se líhnou asi za 24 hodin, lze odchovat i suchým jmným práškovým krmivem a drobnou živou potravou. Po rozplavání (3-4 dny) přijímá ihned drobnou živou potravu. Pohlavní zralost mladých čichavců je asi ve dvou letech. Do 4 týdnů mladé rybky přijímají kyslík jen žábrami, proto musí být voda dostatečně okysličena. Velmičastose stane, že se potěr zadáví velkými sousty, proto nesmíme uspěchat podání větší potravy.
 22. Teplota - 24 - 28°C
 23. Voda - Složení vody není důležité, voda by neměla být ale stojatá.
 24. Kyselost - 6 - 8 pH
 25. Tvrdost - 5 - 19°dGH
 26. Typ nádrže - Společenská, ale jen se stejně klidnými a neagresivními druhy. Od agresivních druhů hrozí okusování vousků, např. parmičky čtyřpruhé.
 27. Velikost nádrže - Menší a větší nádrže (délka strany 60 cm, optimum min.100l)
 28. Speciální nároky - Dobře zarostlé nádrže.
 29. Zajímavosti
 30.